فعالیت این سایت مطابق قوانین کشور میباشد

دانلود آهنگ ویگن عبادت

نویسنده: مدیر

ویگن عبادت

دانلود آهنگ قدیمی ویگن به نام عبادت میرسد از ره پریشان چاک پیراهن دریده

دانلود آهنگ ویگن عبادت

متن اهنگ عبادت ویگن

در شب بیماری من آنکه چون بختم رمیده

میرسد از ره پریشان چاک پیراهن دریده

مینشیند در کنارم گویی بنشیند سپیده

سر به بالینم گذارد چون شاخه گل خمیده

آنکه برده رنج بسیار از پی آزردن من آه این زمان لرزد دل او

از خیال مردن من از خیال مردن من گویم ای مه تا سپیده

دانلود آهنگ ویگن عبادت

از وفا بنشینه کنارم کوچه ها بعد مرگم بر مزارم

گویمش ای نازنینم خوش نشستی در کنارم

کرده ای از من عیادت ای طبیب غم گسارم

سر به بالین تو امشب سوزد از آتش تن من

اشک چشمانت ببارد ژاله ها بر دامن من

اهنگ ویگن عبادت

نظرات